28802-23
1088/3
26.12.2018
26.01.2019
1000
BÜYÜKKOLPINAR 12701 ADA 1 PARSEL VE 315 NUMARALI PARSELİN BULUNDUĞU ALANDAKİ EĞİTİM ALANI VE PARK ALANI KULLANIMLARININ YENİDEN DÜZENLENMESİNE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
14.12.2018