28802-21
1088/1
04.12.2018
04.01.2019
1000
BÜYÜKOYUMCA 8463 ADA 8 NUMARALI PARSELDEKİ YAPILAŞMA HAKLARININ YENİDEN DÜZENLENMESİ VE PLAN NOTUNUN EKLENMESİNE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
23.11.2018
28802-18
1087/3
04.12.2018
04.01.2019
1000
BÜYÜKOYUMCA 1497 ADA 7 NUMARALI PARSELDEKİ MEVCUT KÜTLENİN ÇEKME MESAFELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA YÖNELİK UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
23.11.2018